یعنی هم اوج هنره هم آخر خنده.دمش گرم

کلیپ باحال و دیدنی از مردی که با بینی فلوت میزنه