۰۷-بخش Group By از دستور Select

بخش هفتم دوره شانزدهم مدیریت نرم افزار مدیران


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x