۱۰نمایش مقادیر فرمها

در نرم افزار بهای تمام شده دامها میتوان ریز مقادیر فرمها را مشاهده نمود

آموزشینرم افزارقيمت تمام شدهمحصولات دامي

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x