نرم افزار گاوداری مدیران-برنامه اصلی

آموزش نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران نرم افزار مدیران ، كاملترین نرم افزار در زمینه مدیریت گاوداری است كه با تایید نظر صدها متخصص و دكتر در رشته دامپروری آماده شده است. این نرم افزار جامع و كامل هم اكنون در دانشگاههای كشور تدریس میشود. بخشی از فیلم آموزشی به علاقمندان تقدیم میشود و شما میتوانید با تماس با دفتر مركزی، دی ودی كامل این نرم افزار را دریافت نمایید. m۸۸۸.ir : سایت نسخه جدید(۸)