تقلید صدای داریوش و جوک های جدید حسن ریوندی

کنسرت خنده حسن ریوندی در برج میلاد با تقلید صدای داریوش اقبالی و جوک های خنده دار.