نرم افزار تغذیه گاو شیری - افت

نرم افزاری مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار كلیه كنستانتره ها ، خوراكها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراك هر رده دامی را مشاهده نمود. نرم افزاری مدیریت تغذیه می تواند كنترل ۷۰ درصد هزینه ها را انجام دهد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x