نرم افزار تغذیه گاو شیری - گزارش رز۸

۱. مورد استفاده توسط بیش از ۵۰۰ شركت معتبر در سراسر ایران ۲. قابلیت استفاده كلیه عوامل گزارش مانند انواع توابع ریاضی و حتی توابع خاص آماری ۳. نگهداری لیست گزارشها بصورت شبكه در سرور ۴. قابلیت اجرا بصورت Local ۵. قابلیت تهیه بی نهایت گزارش جدید با چند كلیك ۶. قابلیت ترسیم انواع نمودارها با چند كلیك ۷. سرعت بالا در طراحی گزارشهای ساده و تركیبی ۸. سرعت بالا در اجرای گزارش