گفتگوی رضا رشیدپور با حجت الاسلام شجونی

حجت الاسلام شجونی مهمان چهاردهمین قسمت برنامه دید در شب بوده است.