زمستون خدا سرده دمش گرم - کلیپ خنده دار زمستان

زمستون خدا سرده دمش گرم زمینو مثل یخ کرده دمش گرم زمستون خدا سرده دمش گرم زمینو مثل یخ کرده دمش گرم دم گرم کسی نیست توی این شهر اون عاشقی که ولگرده دمش گرم اون عاشقی که ولگرده دمش گرم دوباره من غرورم رو شکستم نخوردم چیزی اما مست مستم خداوندا الهی نه نگه که میشم بدتر از این کسی که هستم میشم بدتر از این کسی که هستم زمستون خدا هوا چه سرده میترسم دیگه یارم بر نگرده زمستون خدا هوا چه سرده