گوشه ای از فضائل امام صادق علیه السلام

ما چه قدر از سیره و روش اهل بیت علیهم السلام دور هستیم