مثل دو نیمه سیب اما نه دوقلو نه خواهر!

برای دوقلوهای همسان توجیه علمی وجود دارد. اما دو دختر غریبه یکی از ایرلند و دیگری از سوئد پیدا شده اند که بدون هیچ رابطه فامیلی عین یکدیگر هستند.به گزارش خبرآنلاین، دو دختر جوان به وسیله اینترنت همدیگر را پیدا کرده اند که بدون هیچ نسبتی چنان شباهتی به هم دارند که حتی خانواده هایشان قادر به تشخیص شان نیستند.شانون لانرگان ۲۱ ساله از ایرلند به وسیله یک سایت اینترنتی سارا نورداستورم ازسوئدراپیداکرده