میگ 29 در نمایشگاه هوایی RiAT-2015

مانور بسیار زیبا و دیدنی از میگ 29 در نمایشگاه هوایی RIAT-2015