تست نشکن بودن نمایشگر موبایل

در این آزمایش گوشی را توسط پهباد تا ارتفاع 275 متری زمین برده و رها کردند و همانطور که در ویدئو تماشا می کنید، صفحه نمایش سالم مانده است و گوشی همچنان کار می کند.