دریفت دیدنی موستانگ و لامبورگینی

دریفتینگ موستانگ و لامبورگینی در شهر متروکه روسی را مشاهده می کنید.