مسابقه ملی باریستای ایران دوره مقدماتی

دوره مقدماتی ملی باریستای ایران با حضور لیلا قنبری , ( قهرمان مسابقات باریستا آمریکا ۲۰۱۵ ) www.iranbarista.ir