سرای سعد السلطنه قزوین

احداث کانتر نمایش رست قهوه و بروئینگ و اسپرسو بار برای پذیرایی از سفرا و شهرداری های نه کشور جهان در عمارت زیبای سعد السلطنه قزوین مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ توسط تیم اجرایی انجمن تخصصی باریستای ایران www.iranbarista.ir