اولین دوره باریستا کمپ کشور در سرای عامری های کاشان

برگزاری اولین باریستا کمپ ( آموزشی , سیاحتی ) ایران با همکاری انجمن تخصصی باریستا ایران به عنوان نماینده رسمی انجمن جهانی رویدادهای قهوه در ایران و بوتیک هتل سرای عامری های کاشان یکی… اطلاعات بیشتر : www.baristacamp.ir