اولین دوره مسابقات آزاد باریستا ایران

اولین دوره مسابقات آزاد باریستا ایران با همکاری ایران باریستا ( انجمن تخصصی باریستا و قهوه ایران ) و حمایت آلن اندروز مدیر موسسه کافی کالچر ایرلند، مدرس و داور بین المللی باریستا در کافکس ۲۰۱۳ iranbarista.ir