باریستا محمد آقا محمد خانی دبیر انجمن ایران باریستا ( دبیر انجمن تخصصی باریستا و قهوه ایران ) iranbarista.ir

آموزشیباریستالاته آرتقهوهمحمدآقامحمدخانیآموزش باریستا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x