تقلید صدا و شوخی های خنده دار حسن ریوندی - آخرشه

تقلید صدای پرهیجان و شنیدنی آهنگ ( دیونه ) از آرمین ۲afm با اجرای زیبای حسن ریوندی www.hasanreyvandi.com