ویدئوی تبلیغاتی نسپرسو با حضور جرج کلونی / دنیای تبلیغات

http://www.donyaetablighat.ir/public/7672/
دنیای تبلیغات- ثریا نوروزی- اگرچه ممکن است برند “کوریگ “بازار آمریکای شمالی را با کافی میکرهای تک نفره اش احاطه کرده باشد، اما آنها جورج کلونی را ندارند. نسپرسو که اکنون تحت مالکیت شرکت “نسله اس ای”است بزرگترین اقدام بازاریابی خود در آمریکای شمالی با کمک جورج کلونی را آغاز کرده است. جورج که از سال ۲۰۰۶ تاکنون این برند را در اروپا ترویج داده است...