اولین مسابقه ملی باریستای ایران

ایران باریستا براین باور است که که اعتلای فرهنگ قهوه در ایران جز با آموزش صحیح، اصولی و دقت در انتخاب محتوای آموزشی میسر نیست حال، بر آن شدیم تا ادامه ی مسیر را با برگزاری دوره های تخصصی آموزش قهوه و باریستا دنبال کنیم. می خواهیم نسل تازه ای از باریستاهای حرفه ای ایرانی با دانش و مهارتی به روز٬ استاندارد و فراگیر تربیت کنیم تا آغازگر فصلی نو ... اطلاعات بیشتر : www.iranbarista.ir