جوک لطیفه های خانم های ایرانی - آخر خنده اس

دوست دارم پیر شدم برم تو معاملات ملکیا بشینم به عنوان بی طرف فقط معامله به هم بزنم. www.hasanreyvandi.com

طنزحسن ریوندیخنده دارشوخیکل کلطنز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x