سِرّ و اسرار در قرآن

شبكه بین المللی سحر-برنامه دین و زندگی- زنده-تعریف سِرّ عربی-راز فارسی- انواع سِرّ یا راز در دیدگاه قرآن- سخنران؛حجه الاسلام علیرضا توحیدلو