جعفر ملکی پویا - نظرات کارشناسی داوران برجسته ی فوتبال ایران درباره ی اشتباهات داوری

اشتباهات داوری در رقابت های مهمی مثل بازی جام جهانی، در نتیجه ی بازی اثر گذار می باشد و در سرنوشت تیم های شرکت کننده نقش حیاتی دارد.......