دوربین مخفی مسابقه نفس

با سلام برای شما دوربین مخفی مسابقه نفس را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما دختری را می بیند که در کنار خود دو بشکه دارد که در داخل آن ها سیب و آب قرار دارد.

او می خواهد که افراد مسابقه ای را با پسر بچه ای که در کنار او ایستاده است انجام دهند تا ببیند چه کسی بیشتر می تواند نفس خود را در آب حبس کند.

اما آنها در بشکه ای که مربوط به افراد می شود عروسکی ترسناک را قرار داده اند تا بلافاصله قبل از اینکه آنها سر خود را به داخل بشکه فرو ببرند عروسک بیرون بیاید و آنها را بترساند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند آنها از افراد می خواهند تا مسابقه ای را انجام دهند افراد قبول می کنند با شمارش دختر قرار است شروع کنند که درست هنگامی که قصد فرو بردن سر را به داخل بشکه دارند عروسک ماهی از داخل بشکه بیرون می آید

واکنش های افراد به این اتفاق بسیار جالب دیدنی است