دوربین مخفی برنده شدن گاو

با سلام برای شما دوربین مخفی برنده شدن گاو را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما یک زن و مرد را می بیند که در داخل فروشگاهی از افراد می خواهند تا شانس خود را امتحان کنند تا شاید برنده جایزه شوند.

برای همین افراد از داخل یک جعبه کاغذی را بیرون می آورند و به دست برگزار کنندگان می دهند آنها نیز با خوشحالی اعلام می کنند که آنها برنده شده اند و جایز آنان گوشت تازه گاو خواهد بود.

پس از افراد می خواهند تا به دنبال آنها بیایند و جایزه خود را دریافت کنند.

افراد به همراه برگزار کنندگان به بیرون از فروشگاه می روند و در این هنگام فردی دیگر یک عددد گاو را به کنار آنها می آورد .

از افراد خواسته می شود که گاو را با خود ببرند واکنش های افراد به دیدن گاو بسیار جالب است .

بعضی از آنها قبول نمی کنند و آنجا را ترک می کنند اما تعدادی طناب گاو را گرفته و آن را با خود می برند.