دوربین مخفی پرده

با سلام برای شما دوربین مخفی پرده را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما در ابتدای کار دختری را می بیند که قصد دارد یک نمایش عروسکی برگزار کند و برای این کار مکانی را آماده کرده است .

او نشان می دهد که با کشیدن یک طناب کل دکوراسیونی که برای انجام نمایش عروسکی آماده کرده بود خراب می شود.

حالا به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم دختر جوان از افراد درخواست می کند تا طناب را با صدای سوت او بکشند تا پرده جمع شود و صحنه به نمایش دربیاید.

در حالیکه تعداد زیادی بچه روی سکوهایی نشسته اند و منتظر اجرای نمایشن هستند.

دختر به سراغ طنابی می رود که با کشیدن آن کل صحنه خراب می شود و همزمان با کشیدن آن سوت را می زند و افراد نیز طناب را می کشند و بعد از مدت کوتاهی کل دکوراسیون صحنه خراب می شود.

افراد متعجب می شوند و بچه ها نیز شروع به جیغ و داد می کنند آنها نمی دانند که چه عکس العملی انجام دهند .