دوربین مخفی گوریل

با سلام برای شما دوربین مخفی گوریل را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار روند کلی دوربین مخفی نشان داده می شود شما دختر بچه ای را می بیند که در کنار محلی که موز قرار دارد ایستاده است در حالی که یک جعبه خالی در دست دارد و می خواهد موز داخل آن قرار دهد .

که ناگهان وسط موز ها خالی می شود و یک گوریل ترسناک از داخل آن بیرون می اید .

سپس مشاهده می کنید که پسری لباس گوریل پوشیده است و در زیر موز ها مخفی شده است.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند دختر در حالیکه جعبه ای در دست دارد از افراد می خواهد که برای او موز داخل جعبه اش قرار دهند

افراد شروع به برداشتن موز می کنند که می بینند وسط موز ها خالی می شود سپس کمی می ترسند و در همین لحظه گوریل از وسط موز ها بیرون می اید و افراد کلی شوکه می شوند.واکنش افراد بسیار جالب و خنده دار است.