دوربین مخفی افتادن توی چاله

با سلام برای شما دوربین مخفی افتادن توی چاله را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که ماشینش دچار مشکل شده است و باید از افراد کمک بگیرد تا ماشین را تا جایی هل دهند.

او ماشین را درست در جایی قرار داده است که روبروی آن یک چاله است که قصد فرد نیز افتادن به داخل آن چاله می باشد.

او از افراد می خواهد که ماشین را فرمان دهند تا خود او نیز از پشت ماشین را هل بدهد تا ماشین را تا مکانی منتقل کنند.

افراد قبول کرده و شروع به فرمان دادن ماشین می کنند صاحب ماشین نیز در حال هل دادن ماشین است که به چاله می رسند و صاحب ماشین با فریادی به داخل چاله می افتد .

افراد با شنیدن فریاد به عقب نگاه می کنند و متوجه می شوند که فرد به داخل چاله افتاده است و سریع خود را به آنجا می رسانند.

واکنش های افراد در لحظه افتادن فرد به داخل چاله بسیار جالب و دیدنی است.