دستگیری شکارچیان غیر قانونی

864
30 آذر 1394

در این روش شکارچیان با پهن کردن تورهای هوایی نسل پرنده ها را به خطر می اندازند.بدترین شکل شکار این پرندگان همین روش می باشد .

پرنده ها وقتی می خواهند جایی را پیدا کنند و برای شب بخوابند مردم در تاریکی شب می ایند و این تور ها را می کارند .سپس صیاد ها جلوتر می روند و این پرنده ها را پر می دهند به این صورت پرنده ها گرفتار دام می شوند.

کار با این تور های هوایی باعث می شود نسل پرندگان از بین برود چون در یک لحظه همه در دام می افتند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x