نجات جان سرطانی ها توسط شما

فرقی نمی کند در کجای دنیا هستیم همگی می تونیم به کمک یکی از عزیزان سرطانی بپیوندیم و در نجات جان آن ها سهیم باشیم.

در زندگی چه چیزی بیشتر از همه شما را خوشحال می کند؟ تو فیسبوک چرخیدن و لایک کردن عکس های همدیگر و صحبت کردن با دوستانمان ؟خرید و پول و..

اونایی که تو ایران هستند باید یک سری به بیمارستان شریعتی بزنند تا بتوانند به این بیماران کمک کنند .فقط فکر کنید شما یکی از این ادم ها هستید و به کمک دیگران نیاز دارید