دستگیری کیف قاپ حرفه ای

اخیرا بر اساس چند فقره شکایتی که بر اساس پایگاه هفتم پلیس اگاهی واصل شده بود.این پلیس ها متوجه شدند که یک گروه چهار نفره که در واقع در هر موتور دو نفر قرار داشته است در سطح شهر تردد می کنند .

کسانی را که با تلفن های مدل بالا صحبت می کنند و یا احتمال می دهند که پول نقد دارند را با زود قمه و چاقو از آن ها دزدی می کردند .دستور قضایی این بوده است که تصویر این افراد بدون پوشش در صدا سیما پخش شود تا همه آن ها را بشناسند

فیلمکیف قاپدستگیری کیف قاپکیف قاپ حرفه ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x