مدرسه راهنمایی ادیسون

مدرسه راهنمایی تامس آلوا ادیسون در وست فیلد نیوجرسی می بوده است .در این مدرسه 17 موضوع درسی از ریاضیات تا تاریخ تدریس می شود . دو آموزگار با 40 دانش اموز این مدرسه که انگلیسی زبان دوم آنان است کار می کنند هدف کلی این مدرسه متقاعد کرد این دانش اموزان با دانش اموزان امریکایی است .

یکی از این اموزکاران می گوید:من با انیشتین شروع کردم چو آن ها راجب فرهنگ آمریکا هیچی نمی دانند حتی از اتفاقات اخیری که افتاده است .دانش اموزان ابتدا قبل از هر کاری باید انگلیسی را یاد بگیرند