عجب صدایی

914
30 آذر 1394

این پرنده که اسمش را نمی دانیم هزار مدل صدا از خودش در عرض دو دقیقه در می اورد.گاهی بعضی از پرنده ها صدااهای خیلی خوب و ارامش بخشی دارند که همه دوست د ارند صدای آن ها را بشنوند.گاهی هم پرنده هایی هستند که انقدر بد صدا هستند هیچ موقع دوست نداریم صدایشان را بشنویم.ولی این پرنده صدای اتاری و خنده و خیلی از صداها را به تنهایی در می اورد که انگار شبیه صدای تیر اندازی یا چیزی شبیه آن است .دم خود را نیز تکان می دهد به ظاهر بازی می کند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x