اسلامی کردن مهد کود ک ها

بر اساس امار در حال حاضر 11 در صد از کودکان در مهد های کودک هستند که این تعداد قرار است تا اخر سال به 30 در صد برسد .به دلیل مشغله پدر مادرها باعث می شود که آن ها نتوانند به بچه های خود فرصت بازی و یادگیری را بدهند و به همین دلیل خانواده تصمیم می گیرند که کودکان آن ها در مهد ها بزرگ شوند .5 سال اول زندگی در روش تربیت بچه ها بسیار موثر است که بعضی ها فکر می کنند برای اجتماعی شدن بچه ها خیلی تاثیر دارد