بهترین صدای دختر خواننده

این دختر بچه که از لباس هایش مشخص می شود که او دبستانی می باشد و بر روی میز می زند و با صدای خوشش میخواند و در مدرسه می باشد که صدای بسیار زیبایی دارد و این صدا اصلا مربوط به یک دختر بچه انگار نیست و به نظر این صدا خیلی بزرگتر از او می باشد که حتی اگر چشمان خودتان را ببیندید و بدون این که ببینید صدای او را بشنوید نیز همین تصور را که من گفتم را می کنید که این صدا بسیار زیبا و جالب این است که ایشون ازخواننده های قدیمی هم میخواند