ترقه انداختن درخانه

ترقه انداختن اونم تو چهارشنبه سوری که اگاهی قبلی داریم از این کار ها و صداها حتی اگه تو خونه باشیم و پنجره ها دو جداره باشن باز هم ترس دارند

بعضی از آن ها که اصلا دقیقا مانند صدای بمب می باشند , اما این ویدیویی از چهارشنبه سوری در منزل هست , ترقه انداختن زیر پای دو مرد تقریبا مسن و سن و سال دار . آن هم چند بار پشت سر هم که شبیه تیر تفنگ می باشد , بیچاره ها از جای خودشان پریدند حالا بیا و بچه بزرگ کن .هیچ وقت چنین کارها را در منزل انجام ندهید