کشف 272 تن مواد مخدر امسال در در تهران

خبرنگار یک سوال می پرسند از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر که در امسال چند تن مواد مخدر صادر شده است

او در جواب می گوید :در امسال ما بیش از 272 تن مواد مخدر (یعنی فقط 7 ماه) توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشف شده که تازه 13 در صد کاهش هم یافته است

هم چنین حدود 1400 باند توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این راستا متلاشی شده است که این رقم بسیار بالایی است

خوشبختانه مواد مخدر روز به روز کاهش می یابد در مملکت جمهوری اسلامی ایران !