پرداخت هزینه بیمارستان

449
30 آذر 1394

ماجرا این است که در ابتدا به بیمار گفته بودند که هزینه عمل فلان قدر می شود و بعد از عمل و ترخیص هزینه را بالا برده بودند .دلیل آن ها هم این بود که تعرفه ها جدیده ولی دروغ محض بوده است .

به آخبرنگارها یک سایتی را داده اند که می گویند تعرفه ها در آن نوشته شده اند و اگر چیزی غیر از این تعرفه ها بود می توانند شکایت کنند و شکایت آن ها ثبت می شود .خبرنگار می گوید کلی سایت را بررسی کردیم ولی چیزی از تعرفه ها در آن پیدا نکرده بودند .بنابراین مجبور به پرداخت هزینه شده اند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x