تکنولوژی

در این جا نیز ماشینی را می بینیم که اسکیت بازی می کند .در واقع خیلی خوب می شود که اگر این حرکت برای همه ماشین ها انجام شود .

در طوفان و برف و بلایایی اسن چنینی هم بتوانیم به این راحتی رانندگی کنیم , بیشتر برای افرادی که به مردم اسیب دیده و مناطقی که بسیار برف امده است و مردم زیر این برف ها مانده اند می تواند چیز خیلی مفیدی باشد ,

این تگنولوژی جدید بسیار می توانند مفید باشند که این تنها یکی ازز سودهای این کار می باشد که در این ویدیو خواهیم دید

فیلمتکنولوژیفناوریفن آوریفناوری جدیداختراع

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x