اخر باند

595
30 آذر 1394

صدای بلندگوها و باندها در این ماشین به قدری زیاد ا ست که کسی که در ماشین می باشد گوش های خود را محکم با دستش می گیرد تا صدای زیاد اهنگ به گوش هایش اسیب نرساند

هم چنین این دختر موهایش را باز می گذارد که به خوبی شما هم بتوانید ببینید که این ها چقدر جالب می شوند که با یک صدا شبیه طوفان عمل می کند .این خیلی خوب می شود که همیشه ما همه چیز را رعایت کنیم .خیلی ها صدای باندهای زیاد را می پسندند ولی اینکار اصلا خوب نیست چون به جز اسیب به اعصاب و گوش هیچی ندارد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x