موتوری آواز خون باحال

چقدر خوب می شد اگه همه مردم این گونه شارژ و باحال بودن و با رفتاراشون باعث خنده و شادی دیگران می شدند که این موتوری زحمت کش نیز این گونه است که با صدای آهنگ یک ماشین دیگر چون قدیمی هست و ظاهرا خوششان می اید و آن را از قدیم بلد هست و حفظ کرده و خیلی ها با این اهنگ های خوب خاطره دارند را یاد گرفته و می خواند و می رقصد و این ماشینی هم از کار او خوششان می اید و کار او را ضبط می کنند و در اینترنت پخش می کنند تا همه یاد بگیرند