چرا پراید سوار نشویم

دبیر انجمن خودروساز ها یعنی همان نعمت بخش می گوید که من خودم مگان سوار می شوم و اصلا پراید سوار نمی شوم

او در ادامه می گوید چرا توقع دارید که من مثل شما ماشین سوار شوم .او همچنان ادامه می دهد که مگان هم داخلی است و ساخت و مونتاژ این ماشین نیز داخلی است

به همین دلیل است که می گوید این بحثشخصی من است , چرا به من میگید که چرا پراید سوار نمی شوم و نباید این توقع را که من که مثل شما ماشین سوار شم را داشته باشید و از آن ها خیلی بی ادبانه می خواهد که جمع کنند و بروند