نوحه خوانی رضا صادقی برای محرم

می گویند که هر کسی که در محرم قدمی برای امام حسین بر دارد حتما لیاقت این کار را داشته که خدا این توفیق را به او داده که کاری کند و در این جا نیز رضا صادقی را داریم که برای امام حسین نوحه خوانی می کند که گرچه خیلی از خوانندکان دیگری را نیز داریم که این گونه بوده اند ولی رضر صادقی فارق از خوانندگی اش را کلا از نوحه خوانی شروع کرده و او می گوید که این کار افتخار من است که مدینه سرای اهل ببیت هستم

فیلمنوحهرضا صادقیمحرمنوحه خوانی رضا صادفی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x