شیرهایی با سرب بالا و هدر رفتن آب

مصرف اب های غیر استاندارد تقریبا همیشه دو برابر مصرف شیرهای استاندارد هست که این مصرف ها خیلی می باشد و با این کم آبی باید حتما یک راه حلی برای این کار ارائه بدهیم و همیشه شیر های استاندارد و بدون سرب داشته باشیم که هم مصرف آب کمتر شود و هم این که قبض ها مبلغ کمتری بپردازیم که حجم وحشتناکی از آب هم دار د از بین می رود و بسیاری از این شیر ها هم از چین می اورند و ارزان هست و دارای سرب می باشد