پاپ کیک

در اشپز خانه امرو سرکار اخنم یگانه می خواهند که یک نوع پاپ کیک را به ما اموزش بدهند که برای تهیه این غذا مواادی مانند مغزهای مورد نیاز و پودر کیک شکلاتی و رم فندوق و شکلات آب شده و اسپرینکل می باشد که شکلات اب شده را توسط روش بن ماری آن را آب می کنیم و کمی برای تزئینش نگه می داریم و کیکمان را پودر می کنیم که می شود هر کیکی که در دسترس دارید می شود از آن استفاده شود و فقط وقتی کیک را گودر می کنیم کمی دانه هاش درشتر است