دستگیری عاملین باعث مسمومیت 235 دانش اموز

دستگیری چند نفر در ارتباط با دفن غیر اصولی در زاهدن که بر اثر انتشار گاز ناشی از الوده شدن این مواد با آب 235 نفر از دانش اموزان مسموم شدند که تعدادی از آن ها بعد از معالجه مرخص شدند و از علائم خود می گویند که حالت تهوع و سردرد شدید و تنگی نفس و یا گلوی آن ها می سوخت و سپس آن ها را به بیمارستان بردند و سرم وصل کردند و سپس به آن ها اکسیژن وصل کردند چون همه مسموم شده بوده اند ولی خوشبختانه این الودگی را دارند هرچه سریعتر کاهش می دهند