حقوق 52 میلیونی و پاداش میلیاردی در ایران

گفته می شود که یکی از مدیران سابق یکی از وزارت خانه ها که دارای گرایشات تند یک جریان خاص هم هست و عضو هیئت مدیره هفت شرکت بزرگ از جمله یکی از بانک های مطرح کشور است در زممان مسئولیتش بیش از یک و نیم میلیارد پاداش دریافت کرده است و حقوق ماهیانه او به گفته خودش 52 میلیون بوده است که این فرد چند ماه پیش از این وزارت خانه استعفا داده است و این فرد حتی چند شغل دیگر نیز داشته است که از آن نیز 60 میلیونی در می اورده است