دزدیدن از ایران

441
30 آذر 1394

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با هنر کرمان با بیان این که کشور های درگر با تولید بسیاری از محصولات دارند جایگزین ایران می شوند و خیلی از گونه های گیاهان ایران نیز برده اند گفته که کشوران حتی در حال تغییر زیستگاه آن ها هستند و حتی اگر جلوی آن ها از بین گرفته نشود همین ظرفت هایی که وجود دارد نیز از بین می برد و به طور مثالل ذعفران و کشمش یکی از محصولات مهم ایران ایران است که در افغانستان به زودی دارد جایگزین ایران می شود


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x